Văn bản chỉ đạo của Quận công tác bầu cử các cấp 2021-2026

Công văn v/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và công tác phòng chống dịch Covid-19 trong Cuộc bầu cử

Ngày đăng 14/05/2021 | 05:26  | Lượt xem: 1513
Xem chi tiết văn bản tại đây

Hướng dẫn về việc tổ chức ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 14/05/2021 | 05:11  | Lượt xem: 1301
Ngày 12/5/2021, Ủy ban Bầu cử quận Long Biên ban hành Hướng dẫn số 55-HD/UBBC về việc tổ chức ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện quyền vận động bầu cử

Ngày đăng 11/05/2021 | 02:33  | Lượt xem: 852
Ngày 5/5/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Long Biên, ban hành Thông báo số 51/TB - MTTQ Quận điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...

Nội dung tuyên truyền trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 06/05/2021 | 08:21  | Lượt xem: 1150
Ngày 05/05/2021, Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền ban hành công văn số 04-CV/TBTTTT v/v nội dung tuyên truyền trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -...

Quyết định về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 27/04/2021 | 10:23  | Lượt xem: 2245
Ngày 26/4/2021 Ủy ban bầu cử quận Long Biên ban hành Quyết định về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo...

Quyết định kiện toàn Ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Đơn vị bầu cử số 1 - Phường Ngọc Thụy)

Ngày đăng 22/04/2021 | 03:07  | Lượt xem: 310
Ngày 9 tháng 4 năm 2021, UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 1476/ QĐ - UBND về việc kiện toàn Ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Đơn vị bầu cử số 1 - Phường Ngọc...

Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, việc thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng 13/04/2021 | 11:22  | Lượt xem: 695
Ngày 15 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử Quận Long Biên ban hành kế hoạch kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa...

Biểu danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị tại địa điểm bỏ phiếu

Ngày đăng 08/04/2021 | 02:41  | Lượt xem: 304
Ngày 7 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử quận Long Biên, tiểu ban hậu cần ban hành biểu danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị tại địa điểm bỏ phiếu

Lịch tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú

Ngày đăng 30/03/2021 | 11:25  | Lượt xem: 548
Ngày 26 tháng 3 năm 2021, UBMTTQ Việt Nam Quận Long Biên Ban Thường trực ban hành lịch tổ chức số 02/LTC -MTTQ - BTT về việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm đối với những người ứng cử Đại biểu Quốc...

Công văn về việc giới thiệu người ửng cử đại biểu HĐND và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo

Ngày đăng 18/03/2021 | 05:02  | Lượt xem: 483
Ngày 13/3/2021, văn phòng hội đồng bầu cử quốc gia ban hành công văn về việc giới thiệu người ửng cử đại biểu HĐND và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo.

Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ở đơn vị bầu cử số 9

Ngày đăng 18/03/2021 | 01:48  | Lượt xem: 882
Ngày 12 tháng 3 năm 2021 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quyết số 1218/QĐ - UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở đơn vị bầu...

Kế hoạch tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 15/03/2021 | 04:27  | Lượt xem: 686
Ngày 11/3/2021, MTTQ Quận ban hành Kế hoạch số 27/KH-MTTQ-BTT về việc “Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp,...

Quyết định kiện toàn Ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 8 - Phường: Giang Biên, Phúc Lợi)

Ngày đăng 15/03/2021 | 11:49  | Lượt xem: 2254
Ngày 11/3/2021, UBND Quận ban hành Quyết định số 878/QĐ-UBND về việc “Kiện toàn Ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 8 - Phường: Giang Biên, Phúc Lợi)”.

Quyết định kiện toàn Ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 3 - Phường: Ngọc Lâm, Gia Thụy)

Ngày đăng 15/03/2021 | 11:46  | Lượt xem: 963
Ngày 11/3/2021, UBND Quận ban hành Quyết định số 877/QĐ-UBND về việc “Kiện toàn Ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 3 - Phường: Ngọc Lâm, Gia Thụy)”.

Quyết định 10 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Thạch Bàn

Ngày đăng 15/03/2021 | 11:27  | Lượt xem: 1085
Ngày 11/3/2021, UBND Quận ban hành Quyết định số 864/QĐ-UBND về việc “Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa...

Phường Bồ Đề có 11 khu vực bỏ phiếu

Ngày đăng 15/03/2021 | 11:02  | Lượt xem: 1682
Ngày 11 tháng 3 năm 2021 UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 875 - /QĐ -UBND về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm...

08 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Phúc Lợi

Ngày đăng 15/03/2021 | 10:59  | Lượt xem: 1027
Ngày 11/3/2021, UBND Quận ban hành Quyết định số 879/QĐ-UBND về việc “Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa...

Phường Giang Biên có 10 khu vực bỏ phiếu

Ngày đăng 15/03/2021 | 10:59  | Lượt xem: 1017
Ngày 11/3/2021, UBND Quận ban hành Quyết định số 876/QĐ-UBND về việc “Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa...

Phường Cự Khối có 07 khu vực bỏ phiếu

Ngày đăng 15/03/2021 | 10:55  | Lượt xem: 728
Ngày 11/3/2021, UBND Quận ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc “Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa...
Hiển thị 1 - 20 trong 59 kết quả.