Văn bản chỉ đạo của Quận công tác bầu cử các cấp 2021-2026

Phường Cự Khối có 07 khu vực bỏ phiếu
Ngày đăng 15/03/2021 | 10:55  | Lượt xem: 727

Ngày 11/3/2021, UBND Quận ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc “Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Cự Khối”.

Nội dung chi tiết Quyết định tại đây