Văn bản chỉ đạo của Quận công tác bầu cử các cấp 2021-2026

Phường Bồ Đề có 11 khu vực bỏ phiếu
Ngày đăng 15/03/2021 | 11:02  | Lượt xem: 1681

Ngày 11 tháng 3 năm 2021 UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 875 - /QĐ -UBND về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường Bồ Đề

 

Xem chi tiết nội dung tại đây