Văn bản chỉ đạo của Quận công tác bầu cử các cấp 2021-2026

Quyết định 10 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Thạch Bàn
Ngày đăng 15/03/2021 | 11:27  | Lượt xem: 1084

Ngày 11/3/2021, UBND Quận ban hành Quyết định số 864/QĐ-UBND về việc “Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Thạch Bàn”.

Nội dung chi tiết Quyết định tại đây