Văn bản chỉ đạo của Quận công tác bầu cử các cấp 2021-2026

Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ở đơn vị bầu cử số 9
Ngày đăng 18/03/2021 | 13:48  | Lượt xem: 881

Ngày 12 tháng 3 năm 2021 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quyết số 1218/QĐ - UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở đơn vị bầu cử số 9

 

Xem chi tiết văn bản tại đây