Văn bản chỉ đạo của Quận công tác bầu cử các cấp 2021-2026

Công văn về việc giới thiệu người ửng cử đại biểu HĐND và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo
Ngày đăng 18/03/2021 | 17:02  | Lượt xem: 482

Ngày 13/3/2021, văn phòng hội đồng bầu cử quốc gia ban hành công văn về việc giới thiệu người ửng cử đại biểu HĐND và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo.

 

 

Xem chi tiết văn bản tại đây