Văn bản chỉ đạo của Quận công tác bầu cử các cấp 2021-2026

Biểu danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị tại địa điểm bỏ phiếu
Ngày đăng 08/04/2021 | 14:41  | Lượt xem: 303

Ngày 7 tháng 4 năm 2021, Ủy ban bầu cử quận Long Biên, tiểu ban hậu cần ban hành biểu danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị tại địa điểm bỏ phiếu

 

 

Xem chi tiết văn bản tại đây