Văn bản chỉ đạo của Quận công tác bầu cử các cấp 2021-2026

Kế hoạch kiểm tra việc triển khai, việc thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp
Ngày đăng 13/04/2021 | 11:22  | Lượt xem: 694

Ngày 15 tháng 3 năm 2021, Ủy ban bầu cử Quận Long Biên ban hành kế hoạch kiểm tra việc triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận Long Biên

 

Xem chi tiết văn bản tại đây