Văn bản chỉ đạo của Quận công tác bầu cử các cấp 2021-2026

Quyết định về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 27/04/2021 | 10:23  | Lượt xem: 2244

Ngày 26/4/2021 Ủy ban bầu cử quận Long Biên ban hành Quyết định về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bầu cử.

 

Xem chi tiết văn bản tại đây