Văn bản chỉ đạo của Quận công tác bầu cử các cấp 2021-2026

Nội dung tuyên truyền trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 06/05/2021 | 08:21  | Lượt xem: 1149

Ngày 05/05/2021, Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền ban hành công văn số 04-CV/TBTTTT v/v nội dung tuyên truyền trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xem chi tiết văn bản tại đây