Văn bản chỉ đạo của Quận công tác bầu cử các cấp 2021-2026

Thông báo điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện quyền vận động bầu cử
Ngày đăng 11/05/2021 | 14:33  | Lượt xem: 851

Ngày 5/5/2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Long Biên, ban hành Thông báo số 51/TB - MTTQ Quận điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện quyền vận động bầu cử.

 

Xem chi tiết văn bản tại đây