Văn bản chỉ đạo của Quận công tác bầu cử các cấp 2021-2026

Hướng dẫn về việc tổ chức ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 14/05/2021 | 17:11  | Lượt xem: 1300

Ngày 12/5/2021, Ủy ban Bầu cử quận Long Biên ban hành Hướng dẫn số 55-HD/UBBC về việc tổ chức ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Xem chi tiết văn bản tại đây