Văn bản chỉ đạo của Quận công tác bầu cử các cấp 2021-2026

Công văn v/v thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và công tác phòng chống dịch Covid-19 trong Cuộc bầu cử
Ngày đăng 14/05/2021 | 17:26  | Lượt xem: 1512

Xem chi tiết văn bản tại đây