Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 31/05/2021 | 08:44  | Lượt xem: 575
Ngày 29/5/2021, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 quận Long Biên đã ban hành văn bản số 26/BCĐ về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tạm dừng hoạt động câu cá giải trí tại các hồ câu và địa điểm công cộng để phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 31/05/2021 | 08:42  | Lượt xem: 475
Ngày 28/5/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 953/UBND-YT về việc tạm dừng hoạt động câu cá giải trí tại các hồ câu và địa điểm công cộng để phòng chống dịch Covid-19

Công văn về việc tạm dừng câu cá giải trí tại các hồ câu cá giải trí tại các hồ câu và địa điểm công cộng để phòng chống Covid - 19

Ngày đăng 28/05/2021 | 05:03  | Lượt xem: 196
Ngày 28/5/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn về việc tạm dừng câu cá giải trí tại các hồ câu cá giải trí tại các hồ câu và địa điểm công cộng để phòng chống Covid - 19

Thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 15/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 18/05/2021 | 02:54  | Lượt xem: 804
Ngày 16/5/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 859/UBND-YT về việc thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 15/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống...

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/05/2021 | 02:52  | Lượt xem: 879
Ngày 11/5/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 815/UBND-YT về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Công văn thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/05/2021 | 05:12  | Lượt xem: 679
Ngày 06/5/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 773/UBND-YT về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Quận Long Biên tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ 0h00 ngày 04/5/2021

Ngày đăng 05/05/2021 | 04:23  | Lượt xem: 550
Ngày 04/5/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 761/UBND-YT về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ 0h00 ngày 04/5/2021

Tăng cường phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 05/05/2021 | 04:21  | Lượt xem: 503
Ngày 29/4/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 758/UBND-YT về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp...

Công văn về việc thực hiện Công điện số 541/CĐ -TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 05/05/2021 | 03:19  | Lượt xem: 159
Ngày 27/4/2021, UBND Quận Long Biên ban hành công văn số 721/UBND - YT về việc thực hiện Công điện số 541/CĐ -TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/05/2021 | 03:06  | Lượt xem: 152
Ngày 27/4/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành công văn số 112 - CV/TU về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Công điện tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/05/2021 | 02:59  | Lượt xem: 122
Ngày 27/4/2021, UBND Thành phố Hà Nội ban hành công điện số 03 /CĐ - CT về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Công văn chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 17/02/2021 | 04:50  | Lượt xem: 572
Ngày 16/02/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 246/UBND - YT tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND Quận chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ngày đăng 17/02/2021 | 04:43  | Lượt xem: 92
Ngày 10 tháng 02 năm 2021,UBND quận Long Biên ban hành Công văn số 245 - /UBND - YT về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Ngày đăng 17/02/2021 | 02:43  | Lượt xem: 2001
Ngày 10/02/2021, UBND quận Long Biên ban hành Thông báo số 60/TB-UBND về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Thông báo 200 -TB/QU của Quận ủy Long Biên kết luận của Ban Thường vụ Quận ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Quận Long Biên

Ngày đăng 09/02/2021 | 04:31  | Lượt xem: 516
Ngày 09/02/2021, Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên đã ban hành thông báo số 200 - TB/QU, ngày 09 tháng 02 năm 2021 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên

Thông báo 125-TB/TU của Thành ủy Hà Nội về kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 09/02/2021 | 08:16  | Lượt xem: 454
Ngày 02/02/2021, Thường trực Thành ủy họp, nghe Ban Chỉ đạo Thành phố báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị,...

Tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ngày đăng 08/02/2021 | 03:40  | Lượt xem: 403
Ngày 30/01/2021. Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 68-CV/TU về tăng cường lãnh đạo các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 03/CT-UBND

Ngày đăng 05/02/2021 | 08:46  | Lượt xem: 937
Ngày 04/02/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành văn bản số 215/UBND-YT về việc thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 03/CT-UBND của Chủ...

Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 04/02/2021 | 09:37  | Lượt xem: 1151
Ngày 04/02/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên năm 2021

Quận Long Biên triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 29/01/2021 | 05:10  | Lượt xem: 1114
Ngày 29/01/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 172/UBND-YT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của Chủ...