Công văn v/v chấp thuận điều chỉnh lao động, phương án sản xuất an toàn "3 tại chỗ" đợt 8

Ngày đăng 06/10/2021 | 06:48  | Lượt xem: 6104
Nội dung chi tiết xem tại đây

Công văn v/v tăng cường công tác phòng chống dịch tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ

Ngày đăng 04/10/2021 | 07:10  | Lượt xem: 845
Nội dung chi tiết xem tại đây

Công văn v/v chấp thuận điều chỉnh lao động, phương án sản xuất an toàn "3 tại chỗ" đợt 7

Ngày đăng 02/10/2021 | 03:12  | Lượt xem: 690
Nội dung chi tiết xem tại đây

Công văn v/v kiểm tra công trình xây dựng tại KCN Hà Nội Đài Tư

Ngày đăng 01/10/2021 | 04:32  | Lượt xem: 355
Nội dung chi tiết xem tại đây

Công văn v/v chấp thuận điều chỉnh lao động, phương án sản xuất an toàn "3 tại chỗ" đợt 6

Ngày đăng 24/09/2021 | 09:32  | Lượt xem: 345
Nội dung chi tiết xem tại đây

Công văn v/v điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh covid 19

Ngày đăng 19/09/2021 | 06:38  | Lượt xem: 222
Nội dung chi tiết xem tại đây

Công văn tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh covid 19

Ngày đăng 19/09/2021 | 03:21  | Lượt xem: 119
Nội dung chi tiết xem tại đây