Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận trong tình hình mới
Ngày đăng 22/09/2021 | 07:51  | Lượt xem: 1115

Ngày 21/9/2021, UBND quận Long Biên ban hành Kế hoạch số 339/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 20/9/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận trong tình hình mới

Nội dung chi tiết xem tại đây