Công văn về triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố
Ngày đăng 18/03/2022 | 16:14  | Lượt xem: 269

Ngày 15/03/2022, UBND Thành phố Hà Nội ban hành công văn số 735/UBND - KGVX về việc triển khai thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID - 19 và mở cửa lại các hoạt động du lịch trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố

 

Xem chi tiết nội dung văn bản tại đây