Văn bản chỉ đạo

Công văn v/v chấp thuận điều chỉnh lao động, phương án sản xuất an toàn "3 tại chỗ" đợt 7
Ngày đăng 02/10/2021 | 15:12  | Lượt xem: 731

Nội dung chi tiết xem tại đây