Văn bản chỉ đạo điều hành về vấn đề dân số 2019

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3818/QĐ-UBND Về việc thu hồi 713.00 m2 đất đối với ông (bà) Đỗ Văn Đào và các thừa kế của bà Vương Thị Chắt (đã chết) đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. 10/12/2019
3109/QĐ-UBND Về việc thu hồi 306.00 m2 đất do hộ gia đình bà Nguyễn Thị Khai đang sử dụng tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân (tên giao dịch quốc tế SPRING SCHOOL) tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội. 22/10/2019
207/QĐ-UBND Về việc thu hồi 120 m2 đất do hộ gia đình ông (bà) Lương Văn Hùng đang sử dụng tại phường Long Biên, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Trung tâm thể dục thể thao tại quận Long Biên 28/01/2019
38/UBND-BCĐ.TĐTDS V/v hướng dẫn lập bảng kê - Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 21/11/2018
33/KH-BCĐQ Kế hoạch tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 quận Long Biên 05/11/2018