Văn bản chỉ đạo của Quận

Mô hình thi đua "Dân vận khéo" năm 2022 (Mô hình tập thể).
Ngày đăng 17/03/2022 | 09:50  | Lượt xem: 330

Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/QU ngày 14/01/2022 của Quận ủy Long Biên về triển khai thực hiện chủ đề "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị năm 2022", Kế hoạch số 24-KH/BDV ngày 26/01/2022 của Ban Dân vận Quận ủy về "phát động phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022", các chi, đảng bộ cơ sở, các phòng, ban, đơn vị thuộc quận đã chủ động triển khai, hướng dẫn, đôn đốc đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên đăng ký thực hiện mô hình thi đua Dân vận khéo.

Xem chi tiết tại đây /documents/456675/13068114/M%C3%B4+h%C3%ACnh+t%E1%BA%ADp+th%E1%BB%83+c%E1%BA%A5p+Qu%E1%BA%ADn+2022.pdf/ec667572-f43b-4298-96fb-ace90a1c2af4