Văn bản chỉ đạo của Quận

Hướng dẫn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đảng lần thứ XIII
Ngày đăng 21/11/2019 | 09:56  | Lượt xem: 848

Ngày 18/11/2019, Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 73-HD/BTGQU về việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Xem chi tiết văn bản tại đây.