Văn bản chỉ đạo của Quận

Nghị quyết về tổng số đại biểu triệu tập và phân bổ đại biểu chính thức cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở dự Đại hội Đại biểu Quận lần thứ IV
Ngày đăng 06/02/2020 | 10:04  | Lượt xem: 1375

Ngày 20/01/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Nghị quyết số 24-NQ/QU về tổng số đại biểu triệu tập và phân bổ đại biểu chính thức cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở dự Đại hội Đại biểu Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây