Văn bản chỉ đạo của Quận

Tổng hợp góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 16/03/2020 | 17:25  | Lượt xem: 6875

Ngày 13/3/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Hướng dẫn số 25-HD/QU về việc Tổng hợp góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV

Xem chi tiết văn bản tại đây