Văn bản chỉ đạo của Quận

Kế hoạch phát động phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022.
Ngày đăng 16/02/2022 | 16:12  | Lượt xem: 525

Ngày 26/01/2022, Ban Dân vận Quận ủy Long Biên triển khai kế hoạch số 24-KH/BDV về phát động phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022.

Xem văn bản chi tiết tại đây /documents/456675/13068114/KH+ph%C3%A1t+%C4%91%E1%BB%99ng+thi+%C4%91ua+DVK+2022...pdf/543c9ed6-f4ee-430c-a9bd-29fb034c0df3