Văn bản chỉ đạo của Quận

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Dân vận khéo" trên địa bàn quận Long Biên năm 2022
Ngày đăng 09/02/2022 | 14:29  | Lượt xem: 533

Ngày 07/02/2022, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 103-KH/QU về tổ chức cuộc thi viết về điển hình "Dân vận khéo" trên địa bàn quận Long Biên năm 2022

Xem văn bản chi tiết tại đây /documents/456675/13068114/KH+t%E1%BB%95+ch%E1%BB%A9c+cu%E1%BB%99c+thi+vi%E1%BA%BFt.pdf/3129cb84-d474-4ec9-bba0-0476deabc562