Văn bản chỉ đạo của Quận

Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” năm 2022
Ngày đăng 09/02/2022 | 14:15  | Lượt xem: 440

Ngày 14/01/2022, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 90-KH/QU về triển khai thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” năm 2022.

Xem văn bản chi tiết tại đây /documents/456675/13068114/K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+ch%E1%BB%A7+%C4%91%E1%BB%81+n%C4%83m+2022.pdf/17ca5621-810a-43d2-840b-5d538d9b7a81