Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng 24/03/2021 | 16:25  | Lượt xem: 492

Ngày 15/3/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Công văn số 88-CV/TU về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025

Xem chi tiết tại đây