Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Hướng dẫn xây dựng mô hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng 13/05/2021 | 16:24  | Lượt xem: 1405

Ngày 19/4/2021, Ban Dân vận Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 03-HD/BDVTU về xây dựng mô hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025.

Xem chi tiết tại đây