Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội
Ngày đăng 27/02/2020 | 14:42  | Lượt xem: 748

Ngày 17/02/2020, Ủy ban kiểm tra Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTU về công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội

Xem toàn văn Hướng dẫn tại đây