Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn trang trí khánh tiết tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 13/03/2020 | 11:15  | Lượt xem: 1625

Ngày 27/2/2020, Ban tuyên giáo Thành úy ban hành Công văn số 2355-CV/BTGTU về trang trí khánh tiết tại Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Xem chi tiết tại đây