Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Hướng dẫn xác định dự kiến cơ cấu, số lượng người dự kiến ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng 25/02/2021 | 03:00  | Lượt xem: 398
Ngày 11/02/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được dự kiến ứng cử đại biểu HĐND các...

23-05-2021 Ngày hội toàn dân tham gia bầu cử

Ngày đăng 25/02/2021 | 12:02  | Lượt xem: 773
Ngày 17/11/2020, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14, quyết nghị ngày Chủ nhật, 23 tháng 5 năm 2021 là ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Sách Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 25/02/2021 | 11:12  | Lượt xem: 430
Hội đồng bầu cử Quốc gia đã biên soạn cuốn sách "Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" với 207 câu hỏi và trả lời. xin trân trọng giới thiệu...

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và sửa đổi, bổ sung năm 2019

Ngày đăng 25/02/2021 | 11:04  | Lượt xem: 1608
Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Ngày đăng 25/02/2021 | 10:48  | Lượt xem: 315
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thứ 9, ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 24/02/2021 | 04:00  | Lượt xem: 864
Ngày 22/02/2021, Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu...

Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 23/02/2021 | 08:19  | Lượt xem: 502
Ngày 20/6/2020 Bộ chính trị ban hành Chỉ thị số 45 - CT/TW về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 22/02/2021 | 04:29  | Lượt xem: 1018
Ngày 22/01/2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 12 - HD/BTGTU về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chỉ thị của Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 22/02/2021 | 04:18  | Lượt xem: 653
Ngày 19/01/2021 Chủ tịch UBND Thành phố ban hành Chỉ thị số 01/CT - UBND về thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chỉ thị của Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 22/02/2021 | 04:07  | Lượt xem: 1075
Ngày 10/9/2020 Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 35 - CT/TU về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chỉ thị về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 22/02/2021 | 03:51  | Lượt xem: 532
Ngày 14/01/2021 Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị số 02/CT -TTg về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hiển thị 21 - 31 trong 31 kết quả.