Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp
Ngày đăng 25/02/2021 | 15:56  | Lượt xem: 430

Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Xem chi tiết tại đây