Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 25/02/2021 | 16:19  | Lượt xem: 657

Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 1/2021/TT - BNV, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Xem chi tiết văn bản tại đây