Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 25/02/2021 | 17:36  | Lượt xem: 452

Ban thường trực MTTQ Việt Nam Thành phố ban hành hướng dẫn số 19/HD-MTTQ-BTT, ngày 22/01/2021 về quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Thành phố Hà Nội

Xem toàn văn hướng dẫn tại đây