Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 28/02/2021 | 16:10  | Lượt xem: 2423

Ngày 30/12/2020, Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định số 625 - QĐ/TU về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Xem chi tiết văn bản tại đây