Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Hướng dẫn bổ sung về giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 02/03/2021 | 17:24  | Lượt xem: 743

.

Ngày 25/02/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 02-HD/TU "Bổ sung về giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026".

Nội dung Hướng dẫn số 02-HD/TU xem chi tiết tại đây