Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 05/03/2021 | 14:23  | Lượt xem: 1047

Ngày 02/3/2021, Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử Thành phố ban hành Quyết định số 40QD/TBTHCTTT-TT về việc "Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Xem chi tiết Quyết định tại đây