Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 05/03/2021 | 14:28  | Lượt xem: 1020

Ngày 03/3/2021, Tiểu ban thực hiện công tác thông tin tuyên truyền bầu cử Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/TBTHCTTT-TT về việc "Thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026".

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây