Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Quyết định thành lập các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 05/03/2021 | 14:38  | Lượt xem: 988

Ngày 04/02/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 806-QĐ/TU về việc "Thành lập các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026".

Xem chi tiết Quyết định tại đây