Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Hướng dẫn lập danh sách cử tri bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp
Ngày đăng 15/03/2021 | 07:54  | Lượt xem: 2059

Theo đó, việc lập, niêm yết danh sách cử tri thực hiện theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32, 33, 34 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Xem chi tiết tại đây