Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Hướng dẫn quy trình kiểm phiếu, nhập biên bản và các biểu mẫu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 14/05/2021 | 17:19  | Lượt xem: 1895

Ngày 28/4/2021, Ủy ban Bầu cử Thành phố ban hành Hướng dẫn số 81-HD/UBBC-NV Hướng dẫn quy trình kiểm phiếu, nhập biên bản và các biểu mẫu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Xem chi tiết văn bản tại đây