Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bầu cử đại biểu QH số 1 của Tp Hà Nội
Ngày đăng 18/03/2021 | 07:59  | Lượt xem: 1586

Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bầu cử đại biểu QH số 1 của Tp Hà Nội

Xem chi tiết tại đây