Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Quyết định thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 05/03/2021 | 15:44  | Lượt xem: 671

Ngày 22/01/2021, Ủy ban bầu cử Thành phố ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBBC về việc “Thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Xem chi tiết Quyết định tại đây