Văn Bản Pháp Quy


Số văn bản 07/QĐ-UBBC
Ngày ban hành 29/02/2016
Ngày có hiệu lực 29/02/2016
Người ký
Trích yếu về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016-2021
Cơ quan ban hành UBND Quận/Huyện
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
20160425081611.pdf