Văn Bản Pháp Quy


Số văn bản 3462/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/11/2019
Ngày có hiệu lực 13/05/2020
Người ký
Trích yếu Về việc thu hồi 220.40 m2 đất đối với ông (bà) Đỗ Văn Vui đang sử dụng tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất B.3/NO1, B.3/NO4, B.5/NO1 và các tuyến đường phụ cận có mặt cắt ngang B=13,5m phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội.
Cơ quan ban hành UBND Quận/Huyện
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
20200513161018.qd3462_signed.pdf