Văn Bản Pháp Quy


Số văn bản 4713/QĐ-UB
Ngày ban hành 20/10/2020
Ngày có hiệu lực 21/10/2020
Người ký Lê Hồng Sơn
Trích yếu V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp
Cơ quan ban hành Thành phố
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm
20201021112945.qdub-4713-2020.pdf