Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
Quyết định số 2144/QĐ-UBND Về việc Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND Quận 06/06/2016
2466/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 18/05/2016
2218/QĐ-UBND V/v công bố Bộ Thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lýb đơn thư trên địa bàn thành phố Hà Nội 09/05/2016
2086/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đao đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên Môi trường/UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 27/04/2016
2086/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đao đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên Môi trường/UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 27/04/2016
23/QĐ-UBBC Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND quận Long Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử 26/04/2016
05/CV-TBTT Định hướng nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong tháng 5/2016 22/04/2016
Số 04-CV/TBTT Công văn về việc chỉ đạo các nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 giai đoạn 2+3 20/04/2016
Số 19-TB/UBKTQU Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban Giải quyết đơn thư liên quan đến Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 16/03/2016
Số 17-TB/UBKTQU Thông báo Đường dây nóng tiếp nhân các ý kiến phản ánh liên quan đến Cuộc Bầu cử 14/03/2016
*** Hỏi đáp về Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 (tiếp theo). 09/03/2016
02/KH-TBTT Kế hoạch tổ chức các hoạt động Thông tin - Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa (XIV) và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 02/03/2016
993/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính đặc thù, thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của thành phố Hà Nội 29/02/2016
07/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2016-2021 29/02/2016
32/NV-XDCQ Về tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân 22/02/2016
Số 30/NV-XDCQ Về hồ sơ ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân 19/02/2016
** Hỏi - Đáp về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp 17/02/2016
03/HDBTG Hướng dẫn tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 05/02/2016
548/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tiểu ban thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Long Biên 05/02/2016
549/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tiểu ban giải quyết đơn thư liên quan đến cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Long Biên 05/02/2016