Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
3542/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 12/06/2017
2907/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Hà Nội, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 22/05/2017
1105/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Môi trường; Tài nguyên nước, Tài nguyên Khoáng sản; Khí tượng Thủy văn; Đo đạc banr đồ và viễn thám thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 14/02/2017
88/QĐ-CTUBND Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND quận Long Biên hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2016 18/01/2017
5139/QĐ-UBND V/v Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 07/11/2016
5582/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội 06/10/2016
5102/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 19/09/2016
4915/QĐ-UBND V/v công bố Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương trên địa bàn thành phố Hà Nội 07/09/2016
4697/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội trên địa bàn thành phố Hà Nội 29/08/2016
02/2016/NQ-HĐND Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND quận Long Biên khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 25/07/2016
Quyết định số 2144/QĐ-UBND Về việc Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của UBND Quận 06/06/2016
2466/QĐ-UBND V/v công bố Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc Thành phố Hà Nội, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 18/05/2016
2218/QĐ-UBND V/v công bố Bộ Thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, xử lýb đơn thư trên địa bàn thành phố Hà Nội 09/05/2016
2086/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đao đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên Môi trường/UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 27/04/2016
2086/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đao đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên Môi trường/UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 27/04/2016
23/QĐ-UBBC Về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND quận Long Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử 26/04/2016
05/CV-TBTT Định hướng nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trong tháng 5/2016 22/04/2016
Số 04-CV/TBTT Công văn về việc chỉ đạo các nội dung tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 giai đoạn 2+3 20/04/2016
Số 19-TB/UBKTQU Thông báo về việc phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban Giải quyết đơn thư liên quan đến Cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 16/03/2016
Số 17-TB/UBKTQU Thông báo Đường dây nóng tiếp nhân các ý kiến phản ánh liên quan đến Cuộc Bầu cử 14/03/2016