Văn bản thi đua khen thưởng

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
653/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình triển khai, giám sát dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đình Trường Lâm 24/02/2023
379/QĐ-UBND Về việc thưởng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 01/2023 07/02/2023
282/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban điều hành Quỹ thi đua, khen thưởng quận Long Biên 31/01/2023
267/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong Hoạt động Ban chỉ đạo 138 năm 2022 19/01/2023
268/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động Ban chỉ đạo 197 năm 2022 19/01/2023
9801/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội người Mù năm 2022 23/12/2022
9788/QĐ-UBND Về việc khen thưởng cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022 23/12/2022
9787/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác năm 2022 23/12/2022
9786/QĐ-UBND Về việc công nhân danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến năm 2022 23/12/2022
9765/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sơ năm 2022 22/12/2022
9764/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ lĩnh vực Lao đông Thương binh Xã hội năm 2022 22/12/2022
9763/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu lao động tiên tiến năm 2022 22/12/2022
9749/QĐ-UBND Về việc khen thưởng Cơ quan, Đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá tiêu biểu năm 2022 20/12/2022
9748/QĐ-UBND Về việc công nhân danh hiệu Cơ quan đạt chuẩn văn hoá , Đơn vị đạt chuẩn văn hoá. Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá 02 năm 2021-2022 20/12/2022
9747/QĐ-UBND Về việc khen thưởng Tổ dân phố Văn hoá tiêu biểu năm 2022 20/12/2022
9746/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu Tổ dân phố Văn hoá năm 2022 20/12/2022
9517/QĐ-UBND Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin năm 2022 15/12/2022
9468/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tập thể có thành tích trong phong trào xây dựng " Tổ dân phố xanh, sạch, đẹp" quận Long Biên năm 2022 13/12/2022
9466/QĐ-UBND Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Phật sự năm 2022 trên địa bàn quận Long Biên 13/12/2022
9324/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác xây dựng phong trào " Đoàn dân bảo vệ Tổ quốc " năm 2022 06/12/2022