Văn bản thi đua khen thưởng

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
4003/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 11/09/2017 Vũ Thu Hà
3946/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các cá nhân tham gia cuộc thi và các gương DDHTT tiêu biểu trong cuộc thi Viết về gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 9/2017 06/09/2017 Đinh Thị Thu Hương
3945/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các tập thể có thành tích trong tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở 06/09/2017 Đinh Thị Thu Hương
3944/QĐ-CTUBND V/v công nhận danh hiệu "Người tốt việc tốt" quận Long Biên năm 2017 06/09/2017 Vũ Thu Hà
3728/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng LLVT quận Long Biên giai đoạn 2012-2017 29/08/2017 Vũ Thu Hà
3727/QĐ-CTUBND v/v khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002 - 2017 29/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3684/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 22/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3683/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 22/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3682/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 22/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3637/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 14/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3636/QĐ-CTUBND Khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/TP về "Quản lý giáo dục người thân không phạm tội và tệ nạn xã hội" 14/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3616/QĐ-CTUBND V/v thưởng CBCCVC NLĐ hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ tháng 7/2017 10/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3615/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 10/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3484/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 02/08/2017 Đinh Thị Thu Hương
3038/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các cá nhân tham gia cuộc thi Viết về gương ĐHTT, NTVT trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên tháng 7/2017 20/07/2017 Đinh Thị Thu Hương
3018/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên năm 2017 18/07/2017 Đinh Thị Thu Hương
3017/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào công giáo quận Long Biên 18/07/2017 Đinh Thị Thu Hương
3016/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng người có công tiêu biểu; tập thể, cá nhân làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) 17/07/2017 Đinh Thị Thu Hương
2919/QĐ-CTUBND V/v thưởng CBCCVC, NLĐ hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 6/2017 07/07/2017 Đinh Thị Thu Hương
2918/QĐ-CTUBND V/v khen thưởng thành tích đột xuất 07/07/2017 Đinh Thị Thu Hương