Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội
Ngày đăng 23/08/2016 | 10:31 AM  | Lượt xem: 520

Ngày 01/8/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 48-KH/QU thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.

Nội dung xem tại đây